HP Q3964 Drum kit pro HPCLJ 2550 - originální   (015-00770)

HP Q3964 Drum kit pro HPCLJ 2550 - originální  (015-00770)
Dopor. prod. cena s DPH
5 493,40 Kč
Prodejní cena bez DPH:
4 540,00 Kč
Prodejní cena s DPH:
5 493,40 Kč
Č.zboží:
015-00770
HP Q3960A (122A) - originální - Černá na 5000 stran
011-01050
2 649,90Kč s DPH/ks
HP Q3961A (122A) - originální - Cyan na 4000 stran
011-01051
3 206,50Kč s DPH/ks
HP Q3962A (122A) - originální - Yellow na 4000 stran
011-01052
3 206,50Kč s DPH/ks
HP Q3963A (122A) - originální - Magenta na 4000 stran
011-01053
3 206,50Kč s DPH/ks
HP Q3971A (123A) - originální - Cyan na 2000 stran
011-01055
2 274,80Kč s DPH/ks